Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Połajewo

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połajewie pełni Norbert Rataj, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@norsystem.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Połajewie, w szczególności na podstawie:
  1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy społecznej;
  2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczeń rodzinnych;
  3. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów funduszu alimentacyjnego lub dłużników alimentacyjnych;
  4. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy materialnej;
  5. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów pomocy;
  6. ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  w sprawach dotyczących obsługi wnioskodawców i beneficjentów świadczenia wychowawczego – program „Rodzina 500+”;
  7. ustawy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”;
  8. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Połajewie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Połajewie;
  3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych.
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania a następnie archiwizowane, przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania.

 

 

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny