Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Połajewo

Informacja o działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Trzciance

Utworzono dnia 23.05.2022

Uprzejmie informujemy, iż na terenie województwa wielkopolskiego Fundacja „Dziecko w Centrum" uruchomiła Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu wraz z siecią Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Obornikach, Szamotułach, Nowym Tomyślu, Trzciance, Gnieźnie, Wągrowcu, Chodzieży, Pile, Złotowie.

Z profesjonalnej, kompleksowej i bezpłatnej oferty Ośrodka i Lokalnych Punktów skorzystać mogą osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby im najbliższe.

Mieszkańcy Poznania, powiatu poznańskiego, Złotowa i powiatu złotowskiego, Piły i powiatu pilskiego, Chodzieży i powiatu chodzieskiego, Wągrowca i powiatu wągrowieckiego, Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, Trzcianki i powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, Nowego Tomyśla i powiatu nowotomyskiego, Szamotuł i powiatu szamotulskiego, Obornik i powiatu obornickiego, będący pokrzywdzeni takimi przestępstwami jak:

 • przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
 • przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
 • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
 • przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
 • przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
 • wypadki komunikacyjne

 
lub będący świadkami przestępstw lub osobami najbliższymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach działalności Okręgowego Ośrodka i lokalnych punktów pomocy będą mogli uzyskać nieodpłatnie m.in.:

 • pomoc prawną,
 • pomoc mediacyjną,
 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc psychiatryczną,
 • pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:

-    pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych,
-    organizowania i finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
-    finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
-    finansowania przejazdów środkami komunikacji publicznej,
-    pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
-    pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw,
-    pokrywania kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
-    finansowania kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim dzieckiem,
-    finansowania usługi dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa.

W ramach prowadzonego punktu udzielana jest pomoc pokrzywdzonym na każdym etapie: przed zgłoszeniem przestępstwa, w trakcie procedury karnej a także po zakończonej procedurze karnej, gdy trwają wciąż skutki przestępstwa. Celem udzielanej pomocy jest dążenie do zniwelowania skutków przestępstwa doświadczanych przez pokrzywdzonego, tak aby osoba po doświadczeniu przestępstwa: odzyskała dobrostan psychiczny, była w stanie skutecznie korzystać z przysługujących jej praw w dochodzeniu sprawiedliwości oraz by znormalizowała się jej sytuacja bytowa.

Działalność Ośrodka i Lokalnych Punktów finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Lokalizacje i harmonogram dyżurów osób pierwszego kontaktu przyjmujących zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych w Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Trzciance:

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem - Trzcianka

Ul. Adama Mickiewicza 50, 64-980 Trzcianka - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance

Terminy dyżurów:
poniedziałek w godz. 13.00-18.00, czwartek w godz. 10.00-15.00

 

Nasza placówka

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny